פירסומים
מאמרים
ספרים
סרטים

אלטשולר מרדכי. "פינוי ומנוסה בימי המלחמה הסובייטית-גרמנית".

ברית–המועצות הייתה המדינה היחידה ביבשת אירופה שהותקפה על–ידי גרמניה הנאצית ורק חלק ממנה נכבש. להבדיל ממדינות ניטרליות שאליהן התפנו אזרחים של מדינות אחרות שחיפשו מקלט מהשלטון הנאצי, בברית–המועצות התקיימה תופעה ייחודית שבה פונו לעורף אזרחים סובייטים — פינוי שהיה אחד המבצעים הגדולים בהיקפם במלחמת העולם השנייה. בין 12 ל–17 נוסף על כך, במחצית השנייה של 1941 מיליון נפש הגיעו לסיביר, לאוראל ולאסיה התיכונה. פונה לעורף, למרחק של אלפי קילומטרים, ציוד של עשרות אלפי מפעלים, במבצע שהשפיע רבות על מהלך המלחמה ועל תוצאותיה.

קרא את המאמר

מקור: דפים לחקר השואה. מאסף כ"ח (2015), עם' 5-25.